Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Sammandrag

Antal företag enligt när de grundats


Antal företag ortsvis


Antal företag enligt omsättning


Antal företag enligt personalmängd


Företag enlig branschgrupp