Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Ab Antother Oy Ltd

FO-nummer:
3016410-2
Besöksadress:
Postadress:
c/o Ab Antother Oy Ltd Hästöntie 46
Postanstalt:
68500 KRUUNUPYY
Verksamhetsort:
Kronoby
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
G 47913 Postorderhandel och näthandel med brett sortiment
Etableringsdatum:
8.8.2019
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.