Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Aabenfeld Ab

FO-nummer:
3017808-8
Besöksadress:
Postadress:
Bosundvägen 42
Postanstalt:
68555 BOSUND
Verksamhetsort:
Larsmo
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
M 70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation
Etableringsdatum:
14.8.2019
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.