Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

5R Invest Ab

FO-nummer:
2959324-1
Besöksadress:
Rådhusgatan 5
Postadress:
Peldansvägen 19
Postanstalt:
68600 PIETARSAARI
Verksamhetsort:
Jakobstad
Huvudsaklig bransch:
L 68202 Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter
Etableringsdatum:
7.1.2019
Företagsform:
Aktiebolag
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.