Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

ÖSTMANS SÅG KB

FO-nummer:
0298357-3
Besöksadress:
RISÖHÄLLVÄGEN 262 68570 Luoto
Postadress:
RISÖHÄLLVÄGEN 262
Postanstalt:
68570 LUOTO
Verksamhetsort:
Larsmo
Telefon:
Huvudsaklig bransch:
C 16100 Sågning och hyvling av trä
Företagsform:
Kommanditbolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
B 1 - 199 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.