Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

VILTSTRÅKET ÖPPET BOLAG

FO-nummer:
1089272-7
Besöksadress:
BÄCKBYVÄGEN 501 68830 Bäckby
Postadress:
BÄCKBYVÄGEN 501
Postanstalt:
68830 BÄCKBY
Verksamhetsort:
Pedersöre
Telefon:
Etableringsdatum:
6.3.1997
Företagsform:
Öppet bolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
A Ännu okänd
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.