Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB FARMANDA OY

FO-nummer:
0757887-6
Besöksadress:
Varvsvägen 102 68620 Pietarsaari
Postadress:
Varvsvägen 102
Postanstalt:
68620 PIETARSAARI
Verksamhetsort:
Jakobstad
Telefon:
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
G 46110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
Etableringsdatum:
30.5.1990
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
A Ännu okänd
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.