Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB FAMEKA OY

FO-nummer:
1720030-8
Besöksadress:
NÄSEVÄGEN 195 68700 TERJÄRV
Postadress:
NÄSEVÄGEN 195
Postanstalt:
68700 TERJÄRV
Verksamhetsort:
Kronoby
Telefon:
E-post:
kaj.dofnas@multi.fi
Info e-postadress::
kaj.dofnas@multi.fi
Serviceregister:
Produkter och tjänster:
Turkistarhaus
Huvudsaklig bransch:
A 01491 Pälsnäring
Etableringsdatum:
2.7.2001
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
C 200 - 399 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.