Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB ENKVIST ÅKERI OY

FO-nummer:
2410882-5
Besöksadress:
KITTELVÄGEN 35 68800 Kolppi
Postadress:
KITTELVÄGEN 35
Postanstalt:
68800 KOLPPI
Verksamhetsort:
Pedersöre
Telefon:
E-post:
kaj.enkvist@hotmail.com
Info e-postadress::
kaj.enkvist@hotmail.com
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
H 49410 Vägtransport, godstrafik
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
C 200 - 399 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.