Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB DATIC OY

FO-nummer:
0243023-1
Besöksadress:
RUNEBERGSGATAN 11 68600 JAKOBSTAD
Postadress:
RUNEBERGSGATAN 11
Postanstalt:
68600 JAKOBSTAD
Verksamhetsort:
Jakobstad
Telefon:
E-post:
datic@datic.fi
Info e-postadress::
datic@datic.fi
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
M 69201 Bokförings- och bokslutstjänster
Etableringsdatum:
1.7.1977
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
C 5 - 9
Omsättningsklass:
D 400 - 999 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.