Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB DAN RENLUND OY

FO-nummer:
2243109-8
Besöksadress:
NYBACKAVÄGEN 45 68700 Teerijärvi
Postadress:
NYBACKAVÄGEN 45
Postanstalt:
68700 TEERIJÄRVI
Verksamhetsort:
Kronoby
Telefon:
E-post:
dan.renlund@hotmail.com
Info e-postadress::
dan.renlund@hotmail.com
Serviceregister:
Produkter och tjänster:
Rakennuspaikan valmistelutyöt
Huvudsaklig bransch:
F 43120 Mark- och grundarbeten
Etableringsdatum:
7.1.2009
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
D 400 - 999 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.