Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB CEFEM OY

FO-nummer:
0993050-3
Besöksadress:
SANDBACKAVÄGEN 45 68410 NEDERVETIL
Postadress:
SANDBACKAVÄGEN 45
Postanstalt:
68410 NEDERVETIL
Verksamhetsort:
Kronoby
Telefon:
E-post:
cefem@cefem.fi
Info e-postadress::
cefem@cefem.fi
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
M 69201 Bokförings- och bokslutstjänster
Etableringsdatum:
1.10.1994
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
B 1 - 199 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.