Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB BÄCK & CO OY

FO-nummer:
0209238-3
Besöksadress:
VAGNSMAKAREVÄGEN 8 68660 JAKOBSTAD
Postadress:
VAGNSMAKAREVÄGEN 8
Postanstalt:
68660 JAKOBSTRAD
Verksamhetsort:
Jakobstad
Telefon:
Huvudsaklig bransch:
G 46620 Partihandel med verktygsmaskiner
Etableringsdatum:
1.2.1974
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
C 5 - 9
Omsättningsklass:
E 1 - 2 M€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.