Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB BLECKAS OY

FO-nummer:
2213420-2
Besöksadress:
BÄRSVÄGEN 31 66850 Jepua
Postadress:
BÄRSVÄGEN 31
Postanstalt:
66850 JEPUA
Verksamhetsort:
Nykarleby
Telefon:
Huvudsaklig bransch:
K 66190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
Etableringsdatum:
27.8.2008
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
B 1 - 199 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.