Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB AUTOMARIN OY (TEBOIL)

FO-nummer:
1088946-4
Besöksadress:
SKOLGATAN 1 68600 Pietarsaari
Postadress:
SKOLGATAN 1
Postanstalt:
68600 PIETARSAARI
Verksamhetsort:
Jakobstad
Telefon:
E-post:
pietarsaari@huoltoasemat.teboil.fi
Info e-postadress::
pietarsaari@huoltoasemat.teboil.fi
Huvudsaklig bransch:
G 47301 Servicestationsverksamhet
Etableringsdatum:
1.1.2004
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
A Ännu okänd
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.