Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB ALUMADE OY

FO-nummer:
2318703-1
Besöksadress:
Zinkvägen 2 68570 LARSMO
Postadress:
Zinkvägen 2
Postanstalt:
68570 LUOTO
Verksamhetsort:
Jakobstad
Telefon:
E-post:
stefan@alumade.fi
Info e-postadress::
stefan@alumade.fi
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
C 25110 Tillverkning av metallstommar och delar därav
Etableringsdatum:
12.2.2010
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
D 400 - 999 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.