Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB AHLSKOG TRANSPORT - KULJETUS OY

FO-nummer:
0848404-6
Besöksadress:
FÖRETAGARVÄGEN 8 68500 KRONOBY
Postadress:
FÖRETAGARVÄGEN 8
Postanstalt:
68500 KRONOBY
Verksamhetsort:
Kronoby
Telefon:
E-post:
info@ahlskogtransport.com
Info e-postadress::
info@ahlskogtransport.com
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
H 49410 Vägtransport, godstrafik
Etableringsdatum:
20.11.1990
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
D 10 - 19
Omsättningsklass:
D 400 - 999 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.