Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB A-H WOOD OY

FO-nummer:
0895797-4
Besöksadress:
Kyrkvägen 34 68500 KRONOBY
Postadress:
Kyrkvägen 34
Postanstalt:
68500 KRUUNUPYY
Verksamhetsort:
Kronoby
Telefon:
E-post:
ahwood@ahwood.fi
Info e-postadress::
ahwood@ahwood.fi
Huvudsaklig bransch:
M 74109 Industriell design o.d.
Etableringsdatum:
5.2.1992
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
C 200 - 399 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.