Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

AB A-H WOOD OY

FO-nummer:
0895797-4
Besöksadress:
GRANVÄGEN 2 68555 BOSUND
Postadress:
GRANVÄGEN 2
Postanstalt:
68555 BOSUND
Verksamhetsort:
Larsmo
Telefon:
E-post:
ahwood@ahwood.fi
Info e-postadress::
ahwood@ahwood.fi
Huvudsaklig bransch:
M 74109 Industriell design o.d.
Etableringsdatum:
2.1.1900
Företagsform:
Osakeyhtiö
Personalmängd:
B 0 - 4
Storlek på omsättning:
C 200 - 399 k€ euroa
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.