Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

A Granbäcks farm Ab

FO-nummer:
2337933-2
Besöksadress:
Mannforsvägen 155 66930 Kovjoki
Postadress:
Mannforsvägen 155
Postanstalt:
66930 KOVJOKI
Verksamhetsort:
Nykarleby
Telefon:
E-post:
anders.granback@hotmail.com
Info e-postadress::
anders.granback@hotmail.com
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
A 01491 Pälsnäring
Etableringsdatum:
24.5.2010
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
A Ännu okänd
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.