Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Östman Samuel Andreas

FO-nummer:
2600530-1
Besöksadress:
Postadress:
Metsäranta 23
Postanstalt:
68810 YTTERESSE
Verksamhetsort:
Pedersöre
Huvudsaklig bransch:
M 71127 Maskin- och processplanering
Företagsform:
Firma
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
B 1 - 199 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.