Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Ånäs Jan Mats

FO-nummer:
2343271-1
Besöksadress:
Forskantsvägen 197 68410 Alaveteli
Postadress:
Forskantsvägen 197
Postanstalt:
68410 ALAVETELI
Verksamhetsort:
Kronoby
Telefon:
Huvudsaklig bransch:
A 02100 Skogshushållning och skogsskötsel
Etableringsdatum:
18.6.2010
Företagsform:
Firma
Omsättningsklass:
A Ännu okänd
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.