Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Ålands Telekommunikation Ab (ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION)

FO-nummer:
0747121-9
Besöksadress:
Verksamhetsort:
Jakobstad
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
G 10 - 20 M€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.