Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Ab Bertula International Ltd

FO-nummer:
2535174-7
Besöksadress:
Postadress:
Lillsandvägen 1
Postanstalt:
66950 MUNSALA
Verksamhetsort:
Nykarleby
Telefon:
Huvudsaklig bransch:
C 15110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
Etableringsdatum:
8.4.2013
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
C 200 - 399 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.