Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Ab Faga Oy

FO-nummer:
3132413-9
Besöksadress:
Postadress:
Vagnsmakarevägen 4
Postanstalt:
68600 JAKOBSTAD
Verksamhetsort:
Jakobstad
Huvudsaklig bransch:
H 52229 Övriga stödtjänster till sjötransport
Etableringsdatum:
31.8.2020
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
A Ännu okänd
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.