Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Ab Btelligent Oy

FO-nummer:
3088783-7
Besöksadress:
Äppelgränden 4 68570 Larsmo
Postadress:
Äppelgränden 4
Postanstalt:
68570 LARSMO
Verksamhetsort:
Larsmo
Telefon:
E-post:
viktor.btelligent@gmail.com
Info e-postadress::
viktor.btelligent@gmail.com
Serviceregister:
Huvudsaklig bransch:
M 70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation
Etableringsdatum:
30.9.2019
Företagsform:
Aktiebolag
Personalmängd:
B 0 - 4
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.