Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Öhman Elsa Birgitta

FO-nummer:
2430084-1
Besöksadress:
Rosgränden 2 Bst 6 B 68570 LUOTO
Postadress:
Rosgränden 2 Bst 6 B
Postanstalt:
68570 LUOTO
Verksamhetsort:
Larsmo
Huvudsaklig bransch:
A 02100 Skogshushållning och skogsskötsel
Etableringsdatum:
20.9.2011
Företagsform:
Firma
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
B 1 - 199 k€
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.