Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Åstrand Johnny Andreas

FO-nummer:
2938408-7
Besöksadress:
Kisorintie 47 68620 PIETARSAARI
Postadress:
Kisorintie 47
Postanstalt:
68620 PIETARSAARI
Verksamhetsort:
Jakobstad
Telefon:
Huvudsaklig bransch:
A 02100 Skogshushållning och skogsskötsel
Etableringsdatum:
4.9.2018
Företagsform:
Firma
Personalmängd:
A okänd
Omsättningsklass:
A Ännu okänd
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.