Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Vin Med Mera

FO-nummer:
2767740-9
Besöksadress:
Postadress:
Skiffervägen 6 B
Postanstalt:
68570 LUOTO
Verksamhetsort:
Larsmo
Telefon:
E-post:
linda@vinmedmera.fi
Info e-postadress::
linda@vinmedmera.fi
Produkter och tjänster:
Kurser i vinkunskap
Huvudsaklig bransch:
P 85600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet
Etableringsdatum:
28.6.2016
Företagsform:
Firma
Personalmängd:
B 0 - 4
Omsättningsklass:
A Ännu okänd
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.