Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Öhland David

FO-nummer:
2738214-1
Besöksadress:
Verksamhetsort:
Larsmo
Telefon:
Huvudsaklig bransch:
M 74201 Fotografiateljéer
Etableringsdatum:
18.1.2016
Företagsform:
Firma
Omsättningsklass:
A Ännu okänd
 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar inte för uppgifternas riktighet.