Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Kontakt


Jakobstad region Development Company Concordia Ltd

I ärenden som gäller företagsregistret kan du kontakta oss via epost info@concordia.jakobstad.fi.